Gemeenteraad 04/06/2019 goedkeuren gebruikersreglement Bibox en leescafé bibliotheek

Nummer 2019-122

Cultuur

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 04/06/19 betreffende goedkeuren gebruikersreglement Bibbox en leescafé bibliotheek wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/06/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.