Gemeenteraad 04/06/2019: goedkeuren wijziging retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen of ikv decreet betreffende omgevingsvergunning

Nummer 2019-120

Stedenbouw

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 04/06/19 betreffende goedkeuren wijziging retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen of in het kader van het decreet betreffende de omgevingsvergunning wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/06/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.