Gemeenteraad 05/11/2019: agendapunt raadslid H. Malfait: tijdstip en wijze van vergaderen gemeenteraad

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-245

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/11/19 betreffende Agendapunt van raadslid H. Malfait: tijdstip en wijze van vergaderen gemeenteraad wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 15/11/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.