Gemeenteraad 06/07/2021: goedkeuren jaarrekening 2020 OCMW

Gepubliceerd op Maandag 12 juli 2021
12 juli 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-124

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 06/07/21 betreffende “goedkeuren jaarrekening 2020 OCMW” wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 12/07/21.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad20210706