Gemeenteraad 07/07/2020: occasionele politieverordening Islamitisch Offerfeest: tijdelijk verbod op thuisslachtingen

Gepubliceerd op Maandag 13 juli 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-106

lokaal mondiaal beleid

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 07/07/20 betreffende vaststellen occasionele politieverordening naar aanleiding van het Islamitisch Offerfeest: tijdelijk verbod op thuisslachtingen  wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 13/07/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.