Gemeenteraad 07/09/2021 - goedkeuren aanpassen modaliteiten van diverse reglementen en contacten nav de coronacrisis

Gepubliceerd op Vrijdag 10 september 2021
10 september 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-186

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 07/09/21 betreffende “goedkeuren aanpassen modaliteiten van diverse reglementen en contracten n.a.v. de coronacrisis” wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 10/09/2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Gemeenteraad 07/09/2021