Gemeenteraad 14/01/2020: goedkeuren reglement op registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen

Gepubliceerd op Maandag 20 januari

Nummer 2020-2

Stedenbouw

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 14/01/20 betreffende goedkeuren reglement op registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20/01/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.