Gemeenteraad 2/04/2019: Occasionele politieverordening Waregem Koerse Feesten

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 02/04/19 betreffende goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 10 april 2019. 
 
De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.