Gemeenteraad dd. 20/12/2018 - vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2019

dec
28
jan
21

Nummer 2018/351

Financiën

 

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 20/12/2018 betreffende vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 28/12/2018.

 

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Bron

Gemeenteraad dd. 01/12/2015
Created at: 28/12/2018