gemeenteraadsbesluit dd. 16/12/2020 - aanpassen meerjarenplan 2020 - 2025 - WAGSO

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020

Nummer 2020-199

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 16/12/20 betreffende WAGSO: goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 23/12/2020

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Gemeenteraad dd. 16/12/2020