Gemeenteraadsbesluit dd. 16/12/2020 - aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 - Stad Waregem

Gepubliceerd op Woensdag 23 december 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-200

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 16/12/20 betreffende vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025 stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 23/12/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Gemeenteraad dd. 16/12/2020