goedkeuren aanpassen diverse coronamaatregelen naar aanleiding van tweede lockdown corona - vrijetijdssector

Gepubliceerd op Woensdag 20 januari 2021
20 januari 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-4

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 12/01/21 betreffende goedkeuren aanpassen diverse coronamaatregelen naar aanleiding van tweede lockdown corona: subpunt 3.1. wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20/01/2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Gemeenteraad dd. 12/01/2021