goedkeuren aanpassen modaliteiten van diverse reglementen en contracten n.a.v. de coronacrisis

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-66

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/05/20 betreffende goedkeuren aanpassen modaliteiten van diverse reglementen en contracten n.a.v. de coronacrisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/05/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad 5/5/2020