goedkeuren aanpassing belastingreglement: inname van het openbaar domein 2020-2025

Gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-165

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 06/10/20 betreffende goedkeuren aanpassing belastingreglement: inname van het openbaar domein 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14/10/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad 06/10/2020