goedkeuren aanpassingen modaliteiten van diverse contracten en reglementen n.a.v. de coronacrisis

Gepubliceerd op Woensdag 20 januari 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-14

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 12/01/21 betreffende goedkeuren aanpassingen  modaliteiten van diverse contracten en reglementen n.a.v. de coronacrisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf [datum aanvang publicatie op website].

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Gemeenteraa dd. 12/01/2021