Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019 - Wagso

Gepubliceerd op donderdag 09 juli 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020101

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 07/07/20 betreffende goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019 - WAGSO wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 09/07/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.