goedkeuren noodfonds en stimulerende maatregelen n.a.v. coronacrisis

Gepubliceerd op Maandag 11 mei 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020_65

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/05/20 betreffende goedkeuren noodfonds en stimulerende maatregelen n.a.v. coronacrisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11 mei 2020

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad 5/5/2020