goedkeuren noodfonds sociale maatregelen n.a.v. coronacrisis

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-68

Welzijnshuis

De beslissing genomen door raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 05/05/20 betreffende goedkeuren noodfonds sociale maatregelen n.a.v. coronacrisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/05/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.