Goedkeuring RUP 23.1 Spoorweglaan

In zitting van 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad het RUP 23.1 Spoorweglaan definitief vastgesteld. Na de toezichtstermijn van de hogere overheid is de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 september 2018. Het nieuwe RUP is aldus van kracht vanaf 28 september 2018. Het RUP kan u raadplegen via https://www.waregem.be/RUP.

Created at: 14/09/2018