Heraanleg parking Koekoekstraat

Gepubliceerd op Woensdag 25 mei 2022
30 mei 202231 oktober 2022

Vanaf maandag 30 mei start in de Koekoekstraat de heraanleg van de parkings aan de jeugdlokalen en het ontmoetingscentrum/school.
Dit project duurt tot in het najaar en gebeurt in verschillende fasen.

Tijdens de werken zijn er enkele specifieke verkeersmaatregelen nodig om alles veilig te laten verlopen. 

Fasen van de werken

Maandag 30 mei tot eind juni
 Afbraakwerken van het bestaande huis op de parking.
 De straat is niet afgesloten, er zijn geen omleidingen. Ook voor de school is er geen hinder, de parkings zijn beschikbaar.

Begin juli tot midden juli
 Afbraakwerken van de parking jeugdlokalen en de parking OC/school.
 De parking aan de jeugdlokalen is niet meer toegankelijk. De straat is niet afgesloten, er zijn geen omleidingen.

Midden juli tot en met 2 september
 
Voorbereidende werken voor vernieuwing riolering (tot 8 augustus) en effectieve rioleringswerken (vanaf 9 augustus).
 De Koekoekstraat is aan de parking afgesloten voor het verkeer (oranje zone op de kaart). Er zijn tijdelijk enkele omleidingen voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

Deze fase is voorzien tijdens het zomerverlof omdat de werken op straat dan afgerond kunnen zijn tegen het begin van het nieuwe schooljaar.

Tot het najaar 2022
 Heraanleg parking (rode zone op kaart).

 De parking aan de jeugdlokalen en de school is niet toegankelijk. Er kan tijdelijk wat extra overlast zijn.

 Er komen twee tijdelijke extra Kiss&Ride-zones richting stedelijke basisschool, aan de trage weg in de Schoendalestraat (naast huisnummer 7) en aan de garageweg in de Herlaarstraat (naast huisnummer 1)

  • Maandag/dinsdag/donderdag: van 8.00u. tot 8.30u. en van 15.45u. tot 16.15u.
  • Woensdag: van 8.00u. tot 8.30u. en van 11.30u. tot 12.00u.
  • Vrijdag: van 8.00u. tot 8.30u. en van 14.45u. tot 15.15u.

Bewoners langs de garageweg via de Herlaarstraat en de inrit naast de bibliotheek mogen tijdens deze uren wel op- en afrijden, maar rijden er heel traag en plaatsen de nadarhekkens aan de ingang altijd terug na het passeren.

Gerichte info

Gebruikers van de jeugdlokalen, de speelpleinwerking en ontmoetingscentrum De Linde krijgen gerichte informatie over hoe zij hun locatie het best kunnen bereiken tijdens de werken.

plan werken koekoekstraat