Herinrichting Kruishoutemsweg: inspraakreacties

Gepubliceerd op vrijdag 01 april 2022

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Waregem en de gemeente Kruisem en Farys plannen in de komende jaren de heraanleg van de Kruishoutemseweg (N437). In het kader van de studie voor de herinrichting vroeg AWV tijdens dialoogsessies en twee wandelingen de mening van de inwoners van beide gemeenten. De aandachtspunten hieruit kunnen ze meenemen in de ontwerpkeuzes die moeten gemaakt worden.

170 deelnemers

In totaal namen 100 personen deel aan de dialoogavond en 70 personen aan de wandelingen. Daarnaast ontvingen we 50 inspraakformulieren. In dit nieuwsbericht staat een samenvatting van de opmerkingen, suggesties en aandachtspunten. 

Volgende stappen

Het projectteam van AWV past de scenario’s verder aan met inachtname van de gegeven suggesties. Daarna worden er scenariokeuzes gemaakt. Deze komen in de startnota en worden daarna verder uitgewerkt. We verwachten dit najaar opnieuw naar alle belanghebbenden terug te koppelen. Daarin lichten we de keuzes toe en bespreken we de aandachtspunten.

Bloemlezing van inspraakreacties

Alle informatie over dit project vind je op de website van AWV.

heraanleg Kruishoutemseweg