Hippodroom in Waregem krijgt nieuwe, groene toegangspoort

Gepubliceerd op Donderdag 16 december 2021
Oude en nieuwe situatie hippodroom
Poort tot de hippodroom

Het project om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken, krijgt een eerste concrete invulling. De ‘poort tot de hippodroom’ wordt een groene, uitnodigende plek waar het aangenaam vertoeven is. Stad Waregem slaat voor dit project de handen in elkaar met de Vlaamse Milieumaatschappij en Intercommunale Leiedal. Aannemer Steenhaut uit Deerlijk gaat in februari aan de slag op en rond de hippodroom.

In Waregem krijgen enkele sites langs de Gaverbeek de komende jaren een fikse opknapbeurt: de ingang van en het traject langs de hippodroom, het Spei en het Jeugdeiland. Het is de bedoeling om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken en de belevingswaarde voor inwoners en passanten te verhogen.

Tegen Waregem Koerse 2022

De timing voor het eerste, ambitieuze project werd niet toevallig gekozen. Is Waregem Koerse immers niet het uithangbord van de Gaverbeek? De werken starten in februari 2022 en moeten voltooid zijn voor Waregem Koerse van volgend jaar.

Wat nu oogt als een schrale parkeerplek zal in de toekomst een groene ‘poort tot de hippodroom’ worden. De toegang tot de hippodroomsite vanaf de Holstraat - het gaat concreet over de ruimte tussen het gebouw van Beaulieu en de appartementen van residentie Hippopolis - wordt straks immers een nieuwe, uitnodigende publieke plek waar het aangenaam vertoeven is.

In het verleden werd de Gaverbeek al te vaak ingekokerd. Daardoor springen de paarden al lang niet meer over de beek, maar over een bassin. De stad, VMM en Leiedal willen die beroemde locatie nu in ere herstellen.

Gewapend tegen klimaatveranderingen

Tegenwoordig zetten alle partijen stevig in op het herstel van waterlopen. Zo was Intercommunale Leiedal de jongste jaren druk bezig met het opstellen van een integrale visievorming voor het hele stroomgebied van de Gaverbeek. Dat gebeurde in samenwerking met de betrokken gemeenten en andere externe partijen zoals de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer wonen, werken, ontspannen, en landgebruik kwamen aan bod. De achterliggende ambitie? De Gaverbeek uitbouwen tot een klimaatbestendige beekvallei om beter gewapend te zijn tegen toekomstige klimaatveranderingen.

Het ontwerp

Het ontwerp voorziet niet alleen in het openleggen van de beek, het heeft onder meer ook aandacht voor ontharding, beleving, groen en zacht verkeer. Dat alles zonder de veiligheid, een overloopparking en ruimte voor activiteit op en rond de piste uit het oog te verliezen. De poort tot de hippodroom plaatst de Gaverbeek opnieuw centraal en maakt een eerste sprong in de richting van een duurzamere en klimaatbestendige toekomst.

Meer info: www.leiedal.be/poorttotdehippodroom

Gaverbeekvisie ter hoogte van hippodroom, trappen en helling
Gaverbeekvisie ter hoogte van hippodroom, vanuit Gaverbeek