Nieuws - meest recent

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 14/02/2019

Het RSVK (voluit: regionaal sociaal verhuurkantoor) huurt als huurder een woning op de private huurmarkt in de regio Waregem, Deerlijk, Anzegem en Wortegem-Petegem. Het SVK verhuurt deze woning vervolgens verder. Hierbij richten de SVK’s zich tot alleenstaanden en gezinnen met een klein inkomen die dringend nood hebben aan een nieuwe woning.

Buddypact?

Buddypact Waregem wil personen of gezinnen waarvan de thuistaal niet Nederlands is en een beperkt netwerk hebben, ondersteuning bieden in het versterken van hun zelfredzaamheid in de stad. Een vrijwilliger gaat samen met het gezin op zoek naar het meest passende antwoord op hun vragen rond vrije tijd, administratie, oefenkansen Nederlands, …

 

Nummer 2019-7

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/02/19 betreffende goedkeuren huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14/02/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.