Nieuwe tarieven waterfactuur

Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. Dit tarief maakt het voor De Watergroep mogelijk de komende jaren de nodige investeringen te doen om waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. Zij investeren bovendien in nieuwe technologie (slimme watermeters, onthardingsinstallaties) en in de bescherming van ruwwaterbronnen.

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen

 • de bijdrage voor de productie en de levering van drinkwater door De Watergroep
 • de bijdrage voor afvoer van afvalwater, bestemd voor de uitbouw en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsnet
 • de bijdrage voor zuivering van afvalwater, bestemd voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur beheerd door Aquafin.

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 2017 ongewijzigd.

Vastrecht

In de praktijk komt het vastrecht neer op de volgende bedragen per wooneenheid, per jaar (excl. 6% btw)

 • vastrecht drinkwater: 50 euro
 • vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer: 30 euro
 • vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering: 20 euro

Er is een korting mogelijk op het vastrecht per gedomicilieerde (met een maximum van 5  per wooneenheid)

 • korting op vastrecht drinkwater: 10 euro
 • korting op vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer: 6 euro
 • korting op vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering: 4 euro

Tarieven verbruik

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7254 euro/m³ (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.
Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 3,4508 euro/m³
(excl. 6% btw).

Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers is geïndexeerd tot volgende bedragen:

 • basistarief: 0,9474 euro/m³
 • comforttarief: 1,8948 euro/m³

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

Voor verdere informatie kan u terecht op www.dewatergroep.be/tarieven.

Bron

De Watergroep
Created at: 29/12/2016