Omgevingsvergunning voor iedereen vanaf 1 januari 2018

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning houden vanaf 1 januari op met bestaan en worden vervangen door één omgevingsvergunning.

Deze wijziging is er omdat het decreet over de omgevingsvergunning  in werking treedt (decreet aangenomen door het Vlaams parlement op 25 januari 2017 en latere wijzigingen).

Om te weten welke instantie bevoegd is, kan je volgend stroomschema raadplegen. Voor milieudossiers maken we je graag attent op de nieuwe indelingslijst die van kracht is sinds 23 februari 2017.

Aanvragen volgens de oude procedure kan je tot 31 december indienen op het stadhuis tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen (poststempel geldt als bewijs).  Dit geldt enkel voor de aanvragen op papier.

Voor digitale dossiers wordt gewezen op de omschakeling van het loket van digitale bouwaanvraag (DBA) naar het loket voor de omgevingsvergunningen. Gezien de verwachte drukte is het aangewezen om jouw dossiers voor 8 december in het DBA op te laden en in te dienen. Een dossier uit het DBA kan niet worden gekopieerd naar de omgevingsvergunning.

Hou er rekening mee dat de ingediende dossiers volledig moeten zijn én opgesteld conform de normenboeken. Onvolledige dossiers moet je na 1 januari indienen via het loket voor de omgevingsvergunningen en vallen onder de EPB-normen van 2018.

Voor meer info kan je terecht op het omgevingsloket.

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 88
Nu gesloten
Alles weergeven
Created at: 22/11/2017