Nieuws - meest recent

BEKENDMAKING

Nummer:          2019-27

Burgerzaken – dienst verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 14 mei 2019 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing) tijdens de diensturen tot de gemeentesecretarie kan wenden, om na te gaan of hij zelf of een ander op de kiezerslijst staat, dan wel met een juiste vermelding er op staat. 

mrt
25

Op maandag 25 maart start een aannemer in opdracht van het stadsbestuur met wegenwerken in de Pijkstraat. Op het kruispunt van de Pijkstraat met de Geraniumlaan legt de aannemer een verkeersplateau aan.

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De aannemer voorziet een omleiding in beide richtingen via de Jozef Duthoystraat, Broekstraat en Tjollensstraat. Bij goede weersomstandigheden zijn de werken klaar op 5 april.

Op zondag 23 juni onthullen we een gloednieuw kunstwerk op het Boekenplein, van kunstenaar Nick Ervinck.
Zijn werken staan bekend om hun gele kleur en fantasierijke kronkels.
Hoe het werk er zal uit zien, blijft nog een verrassing.

Om leerlingen van de scholen te betrekken bij deze onthulling, lanceren we een knutselwedstrijd.
De 2 winnende klassen winnen elk een atelierbezoek bij de kunstenaar, op 24 of 25 juni.

Vanaf 25 maart tot en met 30 maart geven de leerlingen weer het beste van zichzelf tijdens de tweede toonmomentenweek. Allen hartelijk welkom! 

Hier vind je alvast het programma: 

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019/23

Jeugd

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 5 maart 2019 betreffende burgemeestersbesluit_100dagen.pdf wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14 maart 2019.

mrt
20

Op 20 en 21 maart laat Fluvius werken uitvoeren in een deel van de Liebaardstraat. Er is dan geen verkeer mogelijk tussen de Gentseweg en de Nijverheidsstraat.