Open call - Kunstopdracht Boekenplein

jun
01

Voor de integratie van een nieuw kunstwerk op het Boekenplein in Waregem start het stadsbestuur van Waregem een procedure voor de selectie van een kunstenaar.

Een selectiecommissie met vertegenwoordigers van de stad en externe artistiek adviseurs werd gemandateerd om een shortlist op te stellen van professionele kunstenaars aan wie gevraagd zal worden om een artistiek basisconcept in te dienen voor deze kunstopdracht. In een volgende fase zal de commissie één van de voorgestelde basisconcepten voor uitvoering selecteren en een aankoopadvies uitbrengen aan het schepencollege.

Het stadsbestuur van Waregem wil de commissie helpen bij haar werk en ervoor zorgen dat alle kunstenaars die dit willen in overweging genomen worden door een oproep te lanceren voor het indienen van een portfolio. Het indienen van een portfolio geeft geen garantie op uitnodiging op selectie maar zorgt ervoor dat het referentiekader van de commissie uitgebreid wordt.

Het indienen van een portfolio gebeurt digitaal, uiterlijk 1 juni 2018 - 24.00u. te mailen naar cultuur@waregem.be

Deze digitale portfolio bestaat uit:
- CV - biografie
- Lijst van tentoonstellingen
- Recent beeldend portfolio van de laatste 5 jaar (vb. met aanklikbare links naar website(s))
- Realisaties van gelijkaardige kunstopdrachten in de publieke ruimte
- De portfolio wordt digitaal aangeleverd als één bestand in pdf-formaat (opgepast: niet als een reeks aparte jpeg’s).
- De naam van het bestand bevat de naam van de kunstenaar
- Het bestand is max. 5 MB groot (grotere bestanden worden verstuurd via WeTransfer)

De voertaal voor deze kunstopdracht is Nederlands.

Meer informatie

Bekijk hier de opdrachtformulering van de kunstopdracht voor het Boekenplein te Waregem. 
Bekijk hier het grondplan van het Boekenplein. 

Cultuurdienst
t: 056 62 12 56
e: cultuur@waregem.be

   © Astrid Callens - KoliBreeze 

Created at: 29/03/2018