opvolgingsrapport uitvoering MJP + toelichting - eerste semester 2020

Gepubliceerd op vrijdag 06 november 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-182

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 03/11/20 betreffende kennisname opvolgingsrapport eerste semester 2020 en toelichting - stand van zaken uitvoering meerjarenplan 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 06/11/2020

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Gemeenteraad 05/11/2020