Politiebesluit van de Gouverneur betreffende captatieverbod met ingang van 18 juni 2020

Gepubliceerd op Vrijdag 19 juni 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer:          2020-91

Dienst:              secretariaat

Het politiebesluit genomen door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op datum van
18/06/2020 houdende het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 19 juni 2020.