Politiebesluit van de Gouverneur van 2/11/2020 houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 in West-Vlaanderen