Nieuws - meest recent

 

Nummer 2019-7

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/02/19 betreffende goedkeuren huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14/02/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/349

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 20/12/2018 betreffende vaststellen budget - dienstjaar 2019 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 28/12/2018.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Dinsdagmorgen 27 november stelde het nieuwe schepencollege zich voor aan de pers. Zij besturen, samen met de gemeenteraad, onze stad tijdens de periode 2019-2024. Op de gemeenteraad van woensdag 2 januari 2019 worden ze, net zoals de hele gemeenteraad, officieel aangesteld. De huidige schepenen Chantal Coussement en Peter Desmet kwamen niet meer op tijdens de voorbije verkiezingen. Omdat er verplicht één schepen minder is van 2019, is er maar 1 nieuwkomer in het schepencollege. Dat is gemeenteraadslid Philip Himpe.

(groepsfoto onderaan bericht)

schepencollege Waregem 2019-2024

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/96

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/06/18 betreffende vaststellen budgetwijziging 1 - dienstjaar 2018 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/06/2018.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/95

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/06/18 betreffende vaststellen rekening 2017 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/06/2018

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.