Nieuws - meest recent

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/96

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/06/18 betreffende vaststellen budgetwijziging 1 - dienstjaar 2018 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/06/2018.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/95

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/06/18 betreffende vaststellen rekening 2017 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/06/2018

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

BEKENDMAKING BESLUIT

 

Nummer 1499

 

Financiën

 

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 22/12/15 betreffende vaststellen wijziging meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 24 december 2015.

 

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.