Publieke raadpleging PRUP Kauwenhoek

Gepubliceerd op vrijdag 14 mei 2021

De provincie West-Vlaanderen maakt het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kauwenhoek’ op. Met dit PRUP is het enerzijds de bedoeling om de rechtsgeldigheid van de huidige activiteiten vast te leggen. Anderzijds bekijkt de provincie West-Vlaanderen de mogelijkheden om het plangebied zo goed en efficiënt mogelijk te benutten in de toekomst. Zo wordt er in een aantal scenario’s overwogen en onderzocht wat de meest aangename situatie zal opleveren. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidig gegroeide situatie, maar ook de flexibiliteit en de principes van de goede ruimtelijke ordening spelen een belangrijke rol bij de opmaak van dit PRUP.

De start- en procesnota van het PRUP werden door de provincieraad goedgekeurd op 6 mei 2021. Nu volgt er een publieke raadpleging van 17 mei 2021 tot en met 16 juli 2021, waarbij iedere burger suggesties, ideeën of opmerkingen kan geven op de inhoud van de startnota.

De documenten van het PRUP Kauwenhoek zijn te raadplegen op  www.west-vlaanderen.be/rupkauwenhoek en liggen ter inzage in het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt ook ter inzage op het stadhuis van Waregem.

Op donderdag 27 mei 2021 wordt er om 19 uur een online webinar georganiseerd die nadien op de website zal kunnen (her)bekeken worden. Tijdens dit webinar worden de doelstellingen van het PRUP verduidelijkt door vertegenwoordigers van de provincie. Hiervoor kan ingeschreven worden via een link op de website.
Op deze website kunt u zich ook inschrijven op de hou-me-op-de-hoogte-lijst van dit PRUP zodat u alle informatie meteen via mail toegestuurd krijgt.