Raad voor Maatschappelijk Welzijn 01/12/2020: reglement aanvullende financiële hulp

Gepubliceerd op maandag 07 december 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-195

Welzijnshuis

De beslissing genomen door raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 01/12/20 betreffende goedkeuren reglement aanvullende financiële hulp wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/12/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.