Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 16/12/2020 - vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020 -2025 - OCMW Waregem

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-202

Financiën

De beslissing genomen door raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 16/12/20 betreffende OCMW Waregem: vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 23/12/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.