Raad voor maatschappelijk welzijn - Vaststellen jaarrekening 2018 - OCMW

Gepubliceerd op Vrijdag 05 juli 2019
05 juli 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-149

Financiën

De beslissing genomen door raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 02/07/19 betreffende vaststellen jaarrekening 2018 - OCMW wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 05/07/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Raad voor maatschappelijk welzijn