Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Vaststellen jaarrekening 2019 - OCMW

Gepubliceerd op donderdag 09 juli 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020104

Financiën

De beslissing genomen door raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 07/07/20 betreffende vaststellen jaarrekening 2019 - OCMW wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 09/07/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 07/07/2020