RVMW 05/11/2019 : goedkeuren reglement 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter'

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-246

Welzijnshuis

De beslissing genomen door raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 05/11/19 betreffende goedkeuren reglement 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter'  wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 15/11/2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.