Samenwerkingsovereenkomst met Gatsibo rond verpleeg- en vroedkunde ondertekend

Gepubliceerd op Maandag 25 maart 2024

Waregem gaat de komende vijf jaar nauw samenwerken met Gatsibo in Rwanda ter ondersteuning van de lokale gezondheidszorg. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis van Waregem en hogeschool VIVES stappen vol enthousiasme mee in de samenwerking en zullen zich toespitsen op verpleeg- en vroedkunde. 

Waregem heeft sinds 1987 een stedenband met het district Gatsibo in Rwanda. Na projecten rond burgerzaken, waterzuivering en technisch onderwijs, werd een nieuw project uitgewerkt rond gezondheidszorg. De Waregemse gemeenteraad keurde de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Gatsibo al goed in oktober 2023. 

Verpleeg- en vroedkunde

Het project focust op verpleeg- en vroedkunde. In samenwerking met het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis wordt training en educatie aangeboden aan het ziekenhuispersoneel van Kiziguro (een ziekenhuis in Gatsibo). Ze focussen op gynaecologie en verloskunde en zoomen ook in op het medisch materiaal en de apparatuur die daar bij komen kijken. Daarnaast krijgen studenten van de hogeschool VIVES de kans om in Gatsibo stage te lopen en hun kennis te verbreden.

Op stage in Kiziguro

Het ziekenhuis van Kiziguro bood twee stageplaatsen aan voor studenten van VIVES. Al in januari vertrokken twee studenten verpleegkunde van VIVES voor drie maanden naar Gatsibo om er stage te lopen op de afdelingen pediatrie en materniteit. Een tweede stageperiode voor andere studenten volgt allicht vanaf eind oktober dit jaar. 

Samenwerking Gatsibo