Schepencollege 10/07/19: Occasionele politieverordeningen

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen, 

bevestigt dat de verordening met volgnummers 2019-163 tot en met 2019-167 van het College van burgemeester en schepenen gedateerd 10/07/2019, met als onderwerp

occasionele politieverordening naar aanleiding van:

bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur op 18 juli 2019.