Sluitingsdagen bibliotheken 2018

Sluitingsdagen hoofdbib:

   

woensdag 11 juli

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

zaterdag 21 juli

Nationale Feestdag

woensdag 15 augustus

OLV-Hemelvaart

maandag 27 augustus

brugdag

donderdag 13 september

studiedag

dinsdag 28 augustus (DV)

Waregem Koerse

donderdag 1 november

Allerheiligen

vrijdag 2 november

Allerzielen

zondag 11 november

Wapenstilstand

maandag 24 december

brugdag

dinsdag 25 december

Kerstdag

woensdag 26 december

2de kerstdag

maandag 31 december

brugdag

 

Sluitingsdagen bibliotheek Desselgem:

Donderdag 28 juni - vrijdag 6 juli

Verhuis bib Desselgem

woensdag 11 juli

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

zaterdag 21 juli

Nationale Feestdag

23 juli - 6 augustus

woensdag 15 augustus

Zomervakantie

OLV-Hemelvaart

donderdag 13 september

studiedag

donderdag 1 november

Allerheiligen

woensdag 26 december

2de kerstdag

 

Sluitingsdagen bibliotheek Sint-Eloois-Vijve:

 

 

dinsdag 2 januari

2de nieuwjaarsdag

dinsdag 1 mei

Feest van de Arbeid

Woensdag 11 juli

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

zaterdag 21 juli

Nationale feestdag

23 juli - 6 augustus

zomervakantie

woensdag 15 augustus

OLV-Hemelvaart

dinsdag 28 augustus (DV)

Waregem Koerse

dinsdag 25 december

Kerstdag

woensdag 26 december

2de kerstdag

Created at: 04/01/2017