Nieuws - meest recent

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 07/03/2019

Na ruim 2 jaar heraanleg gaat het traject Noorderlaan - Westerlaan weer open voor alle verkeer. Naast een volledig nieuwe weg en nieuwe gescheiden rioleringen, is ook de verkeerssituatie op deze wegen grondig aangepakt. De omgeving aan het station is heringericht, er ligt een kluifrotonde en grote bushalte in de Westerlaan, er geldt op beide wegen een snelheidsbeperking tot 30 km/u en de fietser heeft er voorrang.

apr
24

Woensdag 24 april gaat de Buitenspeeldag opnieuw door.

Het is de uitgelezen dag om de tv, computerspelletjes,… langs de kant te leggen en buiten te gaan spelen. Om er voor te zorgen dat huiswerk geen spelbreker is, vragen we alle scholen om die woensdag geen huiswerk te geven. De enige taken die de kinderen krijgen zijn buiten spelen, ravotten en zich amuseren!

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 14/03/2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer:          2019 - 30

Dienst:              Burgerzaken

De beslissing genomen door de heer DECALUWE Carl (provinciegouverneur) op datum van 1 februari 2019 betreffende politiebesluit inzake de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website en door aanplakking aan het stadhuis, vanaf 20 maart 2019.

BEKENDMAKING

Nummer:          2019-27

Burgerzaken – dienst verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 14 mei 2019 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing) tijdens de diensturen tot de gemeentesecretarie kan wenden, om na te gaan of hij zelf of een ander op de kiezerslijst staat, dan wel met een juiste vermelding er op staat. 

mrt
25

Op maandag 25 maart start een aannemer in opdracht van het stadsbestuur met wegenwerken in de Pijkstraat. Op het kruispunt van de Pijkstraat met de Geraniumlaan legt de aannemer een verkeersplateau aan.

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De aannemer voorziet een omleiding in beide richtingen via de Jozef Duthoystraat, Broekstraat en Tjollensstraat. Bij goede weersomstandigheden zijn de werken klaar op 5 april.

Op zondag 23 juni onthullen we een gloednieuw kunstwerk op het Boekenplein, van kunstenaar Nick Ervinck.
Zijn werken staan bekend om hun gele kleur en fantasierijke kronkels.
Hoe het werk er zal uit zien, blijft nog een verrassing.

Om leerlingen van de scholen te betrekken bij deze onthulling, lanceren we een knutselwedstrijd.
De 2 winnende klassen winnen elk een atelierbezoek bij de kunstenaar, op 24 of 25 juni.

Vanaf 25 maart tot en met 30 maart geven de leerlingen weer het beste van zichzelf tijdens de tweede toonmomentenweek. Allen hartelijk welkom! 

Hier vind je alvast het programma: