Nieuws - meest recent

okt
14

Een Vlieg-voorproevertje: dansende robots door CoderDojo in de bib op zaterdag 14 oktober 2017

Nog tot 29 september worden er 160 oude grafzerken weggenomen op de begraafplaatsen van Waregem Den Olm, Beveren-Leie en Desselgem Ooigemstraat.

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem zoekt een voltijds woonbegeleider.
Het gaat om een tijdelijke vervanging met opstart ten laatste 1 februari 2018.

Wegenwerken Posterijstraat starten op 2 oktober. Grote verkeershinder verwacht.

okt
22

Ook dit najaar pakt de dienst toerisme in samenwerking met de Waregemse Gidsenkring uit met enkele najaarswandelingen. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Hieronder vind je de dossiers die op het Schepencollege van 13 september 2017 goedgekeurd werden.

Voor dossiers die analoog werden ingediend:
De stedenbouwkundige vergunningen worden steeds per aangetekende zending aan de bouwheer overgemaakt in de week volgend op het betreffende Schepencollege. Bij de vergunning vind je een bekendmaking op A3-papier.

Vanaf maandag 18 september is de parking voor zwembad De Treffer niet meer bereikbaar voor auto’s tot eind oktober. In deze periode zorgt de aannemer voor een volledig nieuwe indeling. Samen met de parkeerplaatsen aan de tribune van het Regenboogstadion wordt dit één nieuwe parkeerhaven in het centrum.

plan parking zwembad

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 31/08/17

Van de zitting van 18 september 2017 in de vergaderzaal van het OCMW op de 5de verdieping van De Meers.

nov
07

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans. Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.