vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting 2020 - 2025

Gepubliceerd op Vrijdag 20 december 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-264

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 18/12/19 betreffende vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 - 2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20/12/19.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.