Vaststellen budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019 + bijlagen - stad Waregem

Gepubliceerd op Vrijdag 05 juli 2019
05 juli 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-143

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 02/07/19 betreffende vaststellen budgetwijziging 1 -  dienstjaar 2019 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 05/07/2019

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad