vaststellen budgetwijziging 2 - dienstjaar 2019 - stad Waregem

Gepubliceerd op Woensdag 11 december

 

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-261

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 03/12/19 betreffende stad Waregem: vaststellen budgetwijziging 2 -  dienstjaar 2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/12/2019

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad