vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing 2020 - 2025

Gepubliceerd op Vrijdag 20 december 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-265

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 18/12/19 betreffende vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - voor de periode 2020 tot en met 2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20/12/19

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.