Vaststellen rekening 2019 + bijlage - stad Waregem

Gepubliceerd op donderdag 09 juli 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020102

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 07/07/20 betreffende vaststellen jaarrekening 2019 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 09/07/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad 07/07/2020