Verkeershinder centrum

15 april 201918 april 2019

In de week van 15 april zal er verkeershinder zijn door werken in het centrum.

Op maandag 15 april plaatst een aannemer een mobiele kraan in de Marcel Windelsstraat tussen de Stationsstraat en de inrit naar het park Casier. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in dit stuk van de Marcel Windelsstraat. De aannemer voorziet een omleiding via de Stationstraat en de Putmanstraat.

Hier kan je het plan met de werfzone en omleiding vinden.

Vermoedelijk op dinsdag 16 april vernieuwt een aannemer in opdracht van de stad de fietssuggestiestroken in de Henri Lebbestraat. Er is geen verkeer mogelijk in de Henri Lebbestraat tussen de Expresweg en de Zuiderlaan. De aannemer voorziet 2 omleidingen tussen de Zuiderlaan en de Expresweg via Verbindingsweg of Jozef Duthoystraat. Bij regenweer schuiven de werken op naar de volgende werkdag.

Hier kan je het plan met de werfzone en omleiding vinden.