Nieuws - meest recent

Elk OCMW heeft vanaf 2019 (verplicht) bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Voor dit comité is de zetelverdeling nu bekend.

Zetelverdeling

Conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur meldt de algemeen directeur hoeveel zetels in het BCSD aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen. Er zijn in totaal acht zetels in dit comité.

Nummer 2018-338

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op 06/11/18 betreffende "vaststellen nieuwe straatnaam: principieel goedkeuren" wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website vanaf 11/12/2018.

Dit betreft Dijkveld voor de nieuwe verkaveling aan de Jan Bouckaertstraat.

Dit is ook een adreswijziging voor Jan Bouckaertstraat 16, 18 en 20.

Nummer 2018-337

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 06.11.2018 betreffende "vaststellen straatnaamwijziging: definitief goedkeuren" wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11.12.2018.

Dit betreft Drie Sleutelsplein 7 en 7/A000 in plaats van Liebaardstraat 7 en 7/A000.

Nummer 2018-336

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 06/11/18 betreffende "vaststellen nieuwe straatnamen: definitief goedkeuren" wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/12/2018.

Dit betreft: Venbos voor de nieuwe verkaveling aan de Zilverbergstraat te 8792 Waregem.

Op zaterdag 26 januari 2019 trekt Winterwoordennacht naar CC De Schakel en de bibliotheek voor een nieuwe editie van het winters klankenfestival. Ontdek gevestigde waarden en jonge talenten uit de literatuur- en muziekwereld in verschillende zalen.

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen.

Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen,

bevestigt dat de reglementen met volgnummer 2018-339 tot en met 2018-343 van de Gemeenteraad gedateerd 06/12/18, met als onderwerp aanvullende verkeersreglement wegverkeer naar aanleiding van:

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 6/12/2018

Het stadsbestuur deelt mee dat volgende plaatsen beschikbaar zijn op de wekelijkse zaterdagmarkt in Waregem: