Wijzigingen vergunningverlening vanaf 23 februari

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen met verplichte medewerking van een architect kan je vanaf 23 februari 2017 enkel nog digitaal indienen via het omgevingsloket. Aanvragen op papier dien je ten laatste op 22 februari in op het stadhuis tegen ontvangstbewijs ofwel stuur je ze aangetekend op (poststempel geldt als bewijs).

Deze wijziging is het gevolg van de inwerkingtreding van het decreet over de invoering van de omgevingsvergunning. Dit werd aangenomen door het Vlaams parlement op 25 januari 2017.
Stad Waregem heeft voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning uitstel gevraagd tot 1 juni 2017.

Wat het uitstel betekent

  • voor dossiers waarin de gemeente bevoegd is én die ingediend worden tot en met 31 mei 2017: de oude vergunningsprocedures van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Algemeen Milieubeleid
  • voor projecten waarin het Vlaams Gewest of de provincie bevoegd is: indienen via het omgevingsloket voor behandeling volgens de procedures van de omgevingsvergunning.

Bevoegde instantie en alle info

Om te weten welke instantie bevoegd is om de vergunning te verlenen, kan je volgend stroomschema raadplegen. Voor milieudossiers maken we je graag attent op de nieuwe indelingslijst die van kracht is vanaf 23 februari 2017.

Voor meer info kan u terecht op het omgevingsloket.

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 88
Nu gesloten
Alles weergeven
Created at: 13/02/2017